مهسا نظام‌آبادی

خبرنگار


  • جزری؛ مخترع، صنعت‌گر و هنرمند:
    پدر علم رباتیک کیست؟