علی‌اصغر حیدری

روزنامه‌نگار


  • رشد شرکت های فاوا با ورود به بورس:
    بررسی ارزش شرکت‌های صنعت فناوری اطلاعات در بورس تهران نشان داد
  • قدم به قدم تا بازار سرمایه:
    شرکت ها چطور به تابلوهای بورس راه پیدا می کنند؟
  • چالش تأمین مالی مانع توسعه «آیتی» در ایران:
    در گفتوگو با مهرداد عربشاهی، مشاور مدیرعامل شرکت داده‌پردازی، عنوان شد: