رضا باقری‌اصل

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات


  • کمبود بودجه به مثابه فرصت:
    مشارکت عمومی- خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای