• بهتر است یک نهاد ناقص به دنیا نیاید:
  کمال اطهاری تحلیل گر اقتصادی در گفت و گو با «پیشران توسعه»
 • برنامه های چینی، چینی نیست:
  عضو اتاق بازرگانی ایران- چین مطرح کرد:
 • گزارش تصویری گفت و گو پیشران توسعه با نصرالله جهانگرد:
  تفسیر خاص صداوسیما از مسائل تکنولوژیک
 • گزارش تصویری گفت و گو پیشران توسعه با نصرالله جهانگرد:
  تفسیر خاص صداوسیما از مسائل تکنولوژیک