• هدف ما افزایش شفافیت است:
  مدیر عامل شرکت سیمرغ سامانه از مشارکت عمومی - خصوصی در شبکه علمی ایران می گوید
 • راه یک طـــرفه:
  بخش خصوصی درباره مشارکت عمومی - خصوصی چه میگوید
 • وزارت ارتباطات روی پله آخر:
  بررسی میزان مشارکت عمومی-خصوصی در نهادهای عمومی معلوم کرد
 • قانون مور؛ گسترش تکنولوژي در فوتبال:
  در جام جهاني روسيه از چه تکنولوژي‌هايي استفاده مي‌شود
 • چین به مهم‌ترین صادرکننده علم و فناوری در جهان تبدیل خواهد شد:
  جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین، در گفتوگو با «پیشران توسعه»: