اختراعاتی که پیش از کشف شدن، در فیلم ها دیده شدند
رویا پردازهایی که به حقیقت پیوست

در اینفوگرافی زیر به تکنولوژی هایی می پردازیم که پیش از آنکه به ذهن مخترعین برسند، توسط فیلم سازان در فیلم های علمی تخیلی به تصویر کشیده شده بودند.