راه یک‌طرفه
مشارکت عمومی-خصوصی در ایران
راه یک‌طرفه
قرداد های مشارکت عمومی –خصوصی یک نوع از همکاری‌های اقتصادی است که با مشارکت بخش عمومی و خصوصی صورت می‌گیرد. این نوع قرار داد برای نخستین بار در...
توسعه در اتاق شیشه‌ای
شرکت‌های حوزه فاوا چرا و چگونه به بورس بپیوندند
توسعه در اتاق شیشه‌ای
می‌توان شفافیت را به عنوان نقطه اشتراک حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بازار سرمایه تلقی کرد. پیشران توسعه با بررسی وضعیت مالی تمامی شرکت های حوزه...
«عربستان 2030»
بلندپروازی‌های ولیعهد جوان
«عربستان 2030»
به باور کارشناسان بین‌المللی، شاهزادگان سعودی و در راس آنها محمد بن سلمان تلاش می‌کنند با رونمایی از سند چشم‌انداز توسعه موسوم به ۲۰۳۰ جای خالی...
پسران توسعه
بفرمایید به ضیافتی باور نکردنی!باورش خواهید کرد
پسران توسعه
این بار خانپیتو به تشخیص دست زده و قرار است «حباب» را درمان کند. البته که کار خان پیتو آسان نیست. علاوه بر قصه‌ی خان پیتو می‌توانید داستان کوتاه...
شماره سوم